Tiến hành đăng ký check CIC

bỞI Nastro

QUY TRÌNH.

TIẾN HÀNH!

Vui lòng chuyển khoản đến người thụ hưởng dưới đây. Ngay sau khi nhận tiền thành công, Nastro sẽ liên hệ lại khách hàng qua Zalo

Ngân hàng VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPBank

Số tài khoản: 188745148

Tên người thụ hưởng: ĐINH NGUYỄN THU TRANG

Nội dung chuyển: Số điện thoại (có Zalo)